• 3-A SINIFI WEB SİTESİ ÖĞR.NAZİK ILDIZ
    • 2-A WEB SİTESİ
    • ÖĞR.NAZİK ILDIZ
    • 2-A SINIFI WEB SİTESİ
    • ÖĞR.NAZİK ILDIZ
Üyelik Girişi
Videolar
Site Haritası
Takvim
FEVZİ ÖZBEY İLKÖĞRETİM OKULU
istiklal marşı
Hava Durumu
Anlık
Yarın
27° 29° 16°

Türkçe Dersi Kazanımları

TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI

 

FEVZİ ÖZBEY İLKÖĞRETİM OKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

0202 TÜRKÇE

020201 DİNLEME

02020101. Dinleme Kurallarını Uygulama

0202010101. Dinlemek için hazırlık yapar.

 

0202010102. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 

0202010103. Görgü kurallarına uygun dinler.

 

02020102. Dinlediğini Anlama

0202010201. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

 

0202010202. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

 

 0202010203. Duyduğu sesleri ayırt eder.

 

0202010204. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.

 

0202010205. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

 

0202010206 Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

 

0202010207. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

 

0202010208. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.

 

 0202010209. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 

0202010210. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

 

0202010211. Dinlediklerinin konusunu belirler.

 

 0202010212. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

 

 0202010213. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

 

 0202010214. Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

 

 0202010215. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular

 

 

0202010216. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 

0202010217. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

0202010218. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

 

0202010219. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

 

0202010220. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

 

0202010221. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

 

0202010222. Dinlediklerinde "hikâye unsurları"nı belirler.

 

0202010223. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

 

2020201024. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 2020201025. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.

 

02020103. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

0202010301. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

 

 

302020103.Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler

 

020202 KONUŞMA

02020201. Konuşma Kurallarını Uygulama

 0202020101. Konuşmaya hazırlık yapar.

 

 0202020102. Dinleyicilerle göz teması kurar.

 

0202020103. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

 

0202020104. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

 

0202020105. Kelimeleri doğru telâffuz eder.

 

0202020106. Akıcı konuşur.

 

0202020107.   Sesine duygu tonu katar.

 

 

0202020108. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

 

0202020109. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

 

0202020110. Konu dışına çıkmadan konuşur.

 

0202020111. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur.

 

 0202020112. Konuşma konusunu belirler.

 

02020202 . Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

 0202020201. Kendine güvenerek konuşur.

 

0202020202. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

 

0202020203. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

 

0202020204. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

 

0202020205. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

0202020206. Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

 

0202020207. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 

0202020208. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

0202020209. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.

 

0202020210. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur.

 

0202020211. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

 

0202020212. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

0202020213. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

 

0202020214. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

 

02020203. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

0202020201. Kendine güvenerek konuşur.

 

0202020202. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

 

 0202020203. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

 

0202020204. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

 

0202020205. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 
 

0202020206. Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

 

0202020207. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 

0202020208. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

 

0202020209. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.

 

0202020210. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur.

 

0202020211. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

 

0202020212. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

 

 0202020213. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

 

0202020214. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

 
02020203. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

0202020301.. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

 

0202020302. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

 

0202020303. Topluluk önünde konuşur.

 

0202020304. Üstlendiği role uygun konuşur.

 

0202020305. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

 

0202020306. Deneyim ve anılarını anlatır.

 

 0202020307. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

 0202020308. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.

 
020203. OKUMA
 
02020301. Okuma Kurallarını Uygulama
 

0202030101. Okumak için hazırlık yapar.

 

0202030102. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder.

 
 
 

0202030103. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 

0202030104. İşitilebilir ses tonuyla okur.

 

0202030105. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

 

02020 0202030107. Kurallarına uygun sessiz okur.

 

0202030107. Kurallarına uygun sessiz okur.

 

0202030108. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

 

0202030109. Kitabı özenle kullanır.

 
02020302. Okuduğunu Anlama

0202030201. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 

0202030202. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

 

 0202030203. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.

 

0202030204. Okuduklarını zihninde canlandırır.

 

0202030205. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

 

0202030206. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

 

 0202030207. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

 

 0202030208. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 

0202030209. Okuduklarının konusunu belirler.

 

0202030210. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

 

 0202030211. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

 

0202030212. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 

0202030213. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

 

 0202030214. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

 
 

 0202030215. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.

 

0202030216. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

 

0202030217. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

0202030218. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.

 

0202030219. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

 

0202030220Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.

 

 0202030221. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

0202030222. Metin içerisinde kalın, renkli, altı çizili vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.

 

0202030223. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

 

0202030224. Okuduğunun ana fikrini belirler.

 

0202030225. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

 
02020303. Anlam Kurma

 0202030301. Metin içi anlam kurar.

 
02020304. Söz Varlığını Geliştirme

0202030401. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 

0202030402. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.

 

0202030403. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

 

0202030404. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 
02020305. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

0202030501. Serbest okuma yapar.

 

0202030502. Anlama tekniklerini kullanır.

 

0202030503. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

 
 

 0202030504. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

0202030505. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.

 

0202030506. Paylaşarak okumaktan zevk alır.

 

0202030507. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur.

 

0202030508. Rehber yardımıyla okur.

 

0202030509. Bilgi edinmek için okur.

 

0202030510. Gazete ve dergi okur.

 

 0202030511. Sorgulayıcı okur.

 

 0202030512. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

020204. YAZMA

02020401. Yazma Kurallarını Uygulama

0202040101. Yazmak için hazırlık yapar.

 

0202040102. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

 

0202040103. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 

0202040104. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

 

0202040105. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 

0202040106. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 

0202040107. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.

 

0202040108. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

 

0202040109. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 

0202040110. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

 

 0202040111. Yazma konusunu belirler.

 

02020402. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

0202040201. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

 

 0202040202. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

 
    

  0202040203. Yazısına uygun başlık belirler.

 

0202040204. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

 

 0202040205. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 

0202040206. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

 

0202040207. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

 

0202040208. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 

0202040209. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

 

 0202040210. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 

0202040211. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

 

0202040212. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

 

 0202040213. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle yazarak açıklar.

 

0202040214. Sorular yazar.

 

0202040215. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar.

 

 0202040216. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) öğelerini vurgular.

 
 02020403. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

 0202040301. Günlük, anı vb. yazar.

 

0202040302. Davetiye, tebrik kartı yazar.

 

0202040303. Mektup yazar.

 

0202040304. Hikâye yazar.

 

0202040305. Yazılarında betimlemeler yapar.

 

0202040306. İş birliği yaparak yazar.

 

0202040307. Dikte etme çalışmalarına katılır.

 

 0202040308. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturur.

 

0202040309. Şiir yazar.

 

0202040310. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 
020205. GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU
02020501. Görsel Okuma

0202050101. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

 

0202050102. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

 

0202050103. Trafik işaretlerinin anlamını bilir.

 

0202050104. Reklâmlarda verilen mesajları sorgular.

 

0202050105. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 

0202050106. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

 

 0202050107. Beden dilini yorumlar.

 

0202050108. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

 

0202050109. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

 

0202050110. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

 

0202050111. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.

 

0202050112. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.

 

0202050113. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 
02020502. Görsel Sunu

0202050201. Sunuma hazırlık yapar.

 

0202050202. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

 

0202050203. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

 

0202050204. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

 

 

0202050205. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

 

 0202050206. Cümleleri görsellerle ifade eder.

 
    

NAZİK ILDIZ                          FATMA BALTA

Ziyaret Bilgileri
 
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret10821
 
Duyurular
  MÜZİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

BENİM EŞSİZ YUVAM TEMASI İLE İLGİLİ DERS SUNULARI MUTLAKA BAKIN

YENİ YIL RESİMLERİMİZ

SİMETRİ VE YÖNLER KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

PROJE PERFORMANS GÖREVLERİ

 
Hava Durumu

 
Saat
 
 
 


 

OYUNCAK MÜZESİ


FOTOĞRAF OKULU

DEVLET TİYATROLARIEN GÜZEL MATEMATİK OYUNLARI 
 
Mobil Sınıf ®: Yurdum Yazılım

Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret170173
Saat
EĞİTİMHANE
ATATÜRK KÖŞESİ

         TT ÇOCUK   

RTÜK ÇOCUK
SİTESİ

FOTOĞRAF OKULU

MASAL DÜNYASI

 

 

 

KüLTÜR ÇOCUK

OYUNCAK MÜZESİ